...

Johnston Murphy

Johnston murphy AMERIKAS PRESIDENTER har tillverkat skor för alla amerikanska presidenter sedan 1850. Det var då
som William J. Dudley tillverkade ett par åt Millard Fillmore som ett led i marknadsföringen.
Denna tradition har sedan fortsatt i över 150 år och senast var det Barack Obama som 2009
fick ett par handsydda Johnston & Murphy.
Samtidigt lanserades shoesofthepresidents.com som en hyllning till denna långa tradition.

Visar alla 3 resultat

Varukorg
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.